Iz izvještaja Društava Naša djeca

IZVJEŠTAJ O RADU DJEČJEG KUTKA „VESELI SAT“ JOSIPOVO

Dječji kutak Veseli sat Josipovo otvoren je 16.studenoga 2016. godine. Održava se svaki petak u mjesecu i broji oko dvadeset i pet djece. Veseli je sat koncipiran tako da se na satima svaki put obrađuje druga tema. Teme se realiziraju kroz kreativan dječji rad i različite igre popraćene pjesmama. U…...

Više

IZVJEŠTAJ O RADU DND KUTINA U 2016.

Društvo Naša djeca Kutina aktivno je provodilo svoje kontinuirane godišnje akcije i aktivnosti i u 2016. godini za predškolsku i osnovnoškolsku djecu te roditelje na području grada Kutine. Aktivnosti su prikazane u izvještajima o radu Likovne-kreativne radionice, Dramske skupine Kutina i Zbjegovača i Dječjih foruma Kutina i Banova Jaruga. Tijekom…...

Više

IZVJEŠTAJ DJEČJEG FORUMA MLADOST ZA 2016. GODINU

Dječji forum Mladost OŠ Eugena Kumičića priključio se 11. 3. humanitarnoj akciji “Plastičnim čepovima do skupih lijekova” koju organizira Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske iz Čakovca. Cilj ove humanitarne akcije bio je da se od novca prikupljenog reciklažom skupljenih čepova sufinancira kupnja skupih lijekova za oboljele od leukemije…...

Više