DJEČJI FORUMI

dj forum početna

PROJEKT

SAVEZA DND HRVATSKE

I

MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

„DJEČJI FORUMI

18. SUSRET DJEČJIH FORUMA HRVATSKE“

forum

Opći cilj:

Osviještenost djece i odraslih o važnosti ostvarivanja prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice i u širim razmjerima, te o važnosti odgoja i obrazovanja djece za mir i nenasilno rješavanje sukoba i demokratsko građanstvo.

18. SUSRET DJEČJIH FORUMA HRVATSKE

5. srpanj – 7. srpanj 2015. godine

Zagreb

 

CILJ SUSRETA: godišnja prezentacija uzornih radionica DF-a iz gradova i općina s ciljem prenošenja znanja i aktivnosti usvojenih aktivnim sudjelovanjem u Dječjim forumima.

 

PROGRAM SUSRETA

I dan

15,00 – 16,00 Dolazak i smještaj forumaša u Hostel Chillout (Tomićeva ulica 5A, Zagreb)
16,00 Otvaranje 18. susreta DF-a
16,30 – 18,00 Predstavljanje i upoznavanje sudionika
18,00 – 19,00 Info punktovi Dječjih foruma sudionika 18. susreta „Korakom do znanja o dječjim pravima”
19,30 – 21,00 Vožnja turističkim vlakićem Zagrebom

 

II dan

9,00 – 13,00 “U potrazi za blagom – tko sve zna dječja prava “Interaktivna šetnja – igra
12,00 Kuća dječjih prava – Ured pravobraniteljice za djecu

15,30 – 17,30                                                                     Radionice DF-a

19,30 – 21,00                                                                    Turistički razgled grada Zagreba

 

III dan

9,00 – 10,20 EvaluacijaIzrada Uspomene
11,00 -13,00 SABOR REPUBLIKE HRVATSKE 10 sjednica djece predstavnika Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima u Saboru RH-a
14,00 Ručak
16,30 Završetak susreta i odlazak kućama

SUDIONICI SUSRETA FORUMAŠI DJEČJIH FORUMA IZ:

BANOVA JARUGA, ČAČINCI, DUBROVNIK, KUTINA, NOVA GRADIŠKA, OGULIN, OPATIJA, PRELOG, RAVNA GORA, SLATINA, TUHELJ, VARAŽDIN, ZABOK.

 ***

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo na mirno okupljanje i na udruživanje.

Dječji forumi

Postoji pravo i potreba djece da se djeca slobodno udružuju i tako ostvaruju svoju dobrovoljno organiziranu skupinu i društvenu aktivnost u slobodnom vremenu. Dječje udruživanje i djelovanje omogućuju i postojeći međunarodni dokumenti. Programi dječjeg udruživanja u svijetu i u nas pridonose zadovoljavanju iskazanih osobnih, skupnih i društvenih interesa te otkrivanju, usmjeravanju i razvijanju sklonosti i sposobnosti djece. Pružajući djeci ono što ona ne dobivaju u obitelji ni u školi, djeca osobnom angažiranošću i inicijativama stječe specifična znanja, vještine i navike, iznimno dragocjene za cijeli kasniji život.

Sa željom da se programska dječja aktivnost proširi novim sadržajima Savez DND Hrvatske započinje novu aktivnost u slobodnom vremenu djece na području prava djeteta i odgoja za mir i međunarodnu suradnju.

Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992. godine.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 50 Dječjih foruma.

Dječji forumi obuhvaćaju dječju aktivnost u njihovom slobodnom vremenu kao oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi, jedna od mogućnosti da djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

U Dječjim forumima djeca razmatraju odabrane teme i pitanja važna za ukupni život, o tome iznose svoja mišljenja, zahtjeve i prijedloge, apele i prosvjede, te na toj osnovi dogovaraju, poduzimaju i realiziraju svoje akcije i aktivnosti.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Cilj postojanja i djelovanja DF-a jest razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Iz cilja proizlaze i zadaće DF-a s posebnim naglaskom na:

–  upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje,

–  razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta,

–  javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanja poruka odraslima,

–  uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom,

–  osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu.

Program rada DF-a

–   obuhvaća tri programska područja koja se razrađuju u tematske cjeline:

  1. Ostvarivanje prava djeteta
  2. Odgoj za mir, međusobno razumijevanje i međunarodnu suradnju
  3. Zabavni sadržaji u funkciji programa Dječjeg foruma

Korisnici programa Dječjih foruma su djeca osnovnoškolske dobi (od 9 do 14 godina) koja pokazuju interes i sklonost programu i sadržajima DF-a te mogu ostvarivati njegove ciljeve. Pristup DF-u je slobodan i dobrovoljan, članom se postaje iskazanom željom, upisom osobnih podataka u Popis članova DF-a. Isto tako je slobodan i istup iz DF-a i kad god dijete poželi, može se prestati baviti tom aktivnošću.

Voditelj – mentor Dječjeg foruma je osoba koja potiče osnivanje DF-a, stvara uvjete za njegov rad i organizira početak djelovanja.

Osnovna uloga mentora je:

–  stvaranje povoljnih uvjeta za djelovanje DF-a,

–  pružanje odgovarajućih poticaja i usmjerenja za rad,

– uočavanje i podržavanje individualnih inicijativa pojedinaca koje pridonose zajedničkoj  aktivnosti,

–  planiranje i organiziranje najuspješnijih načina ostvarenja programa DF-a zajedno s djecom

– svojim znanjem i iskustvom pomagati djeci, kada je potrebno, u formiranju važnih opredjeljenja, stavova i odluka.

 ULOGA SAVEZA U  RADU Dječjih foruma – prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta

Rezultati nedavno objavljenih istraživanja Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, objavljeni u publikaciji „Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj“ pokazuju da skoro polovica djece i mladih ne zna za svoja prava i da ne zna kome se može obratiti za više informacija. Istraživanje je također pokazalo da djeca,smatraju da se njihovo mišljenje nedovoljno uzima u obzir u lokalnoj zajednici. Smatraju da bi lokalne vlasti morale više uvažavati djecu kada se odlučuje o mjestima za igru i sportskim igralištima, uređenju parkova i škola, čistoći naselja, ali i pomoći siromašnima. Obrazovanje te sigurnost i zaštita od nasilja dvije su ključne teme o kojima bi mladi voljeli da ih se pita za mišljenje kada se odlučuje na razini cijele države.

Radi toga je neophodno potrebno:

  1. a) stalno animiranje i povećavanje broja djece koja još nisu upoznala program Dječjih foruma,
  2. b) redovno održavanje seminara – edukacija za nove voditelje Dječjih foruma, osnivače novih Dječjih foruma,
  3. c) postojeće dječje aktivnosti stalno obogaćivati novim sadržajima i idejama, posebice temom o životu djece u Europskoj uniji,
  4. d) kreiranje i predlaganje programskih inovacija za rad DF-a,
  5. e) publiciranje priručnika, uputa i instrukcijskih tekstova za osnivanje i redoviti rad DF-a,
  1. f) zastupanje DF-a u nadležnim organima, službama i institucijama radi informiranja o toj djelatnosti, predlaganje mjera za njezino unaprjeđivanje, koordiniranje i suradnju sa srodnim dječjim aktivnostima,
  2. g) obavještavanje javnosti o radu i rezultatima rada Dječjeg foruma putem sredstava priopćavanja i na druge načine.

U ostvarivanju rada Dječjih foruma neizostavna je uloga Saveza DND Hrvatske: stavljajući se u ulogu poticatelja i koordinatora rada Dječjih foruma.

Savez DND će članove postojećih Dječjih foruma kao i djecu koja će se uključiti u rad novoosnovanih Dječjih foruma educirati, informirati i upoznati s novim saznanjima u promicanju i ostvarivanju prava djeteta i aktivnoj dječjoj participaciji u životu lokalne zajednice kao i u širim razmjerima, te time doprinositi odgoju i obrazovanju djece za mir i nenasilno rješavanje sukoba te demokratsko građanstvo.

 USPJESI  FORUMAŠA DJEČJIH FORUMA  HRVATSKE

–  održano 18. susreta Dječjih foruma Hrvatske

–  održano 10 sjednica forumaša sa saborskim zastupnicima u Saboru RH-a

–  forumaši Dječjih foruma sudjelovali 2002 godine an Svjetskom summitu o djeci, New York

–  Međunarodnom kongresu o dječjim pravima u Makedoniji,

–  VI i VII Forumu djece i obitelji, Vijeće Europe,2003. i 2004.

–  2010. predstavljali su Hrvatsku na Dječjem susretu o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u Brusselu.

– 2012.godine sudjelovali su u radu Konferencije „Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti, promicanje dječje dobrobiti“ u Cipru,

– u međunarodnom projektu vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji kojeg je vodila organizacija Child to child Trust.

– 2014. godine sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji “Djeca pokretači promjena u društvu” u Švicarskoj. Cilj konferencije bio je razvijati i podržavati zajednice koje poštuju pravo participacije djece i mladih, poticanje međusektorskog partnerstva, zagovaranje dječje participacije.

– forumaši iz osnovnih DND izabrani su i u Mrežu Mladih savjetnika Ureda pravobraniteljice za djecu od samog osnutka mreže

–  dugogodišnji članovi Dječjih  foruma DND Opatija i Zabok 2012. postali su predstavnici djece u Vijeću za djecu RH.