PORUKE DJECE ODRASLIMA

salica

Tradicionalna akcija Saveza DND kojom se djeca u dobi od 3 do 15 godina potiču da iznesu vlastite misli, želje i poruke odraslima (roditeljima, nastavnicima, gradonačelnicima/načelnicima, političarima, državnicima) o svijetu koji ih okružuje. Akciju provode Društva Naša djeca u gradovima i općinama, a Savez DND prikuplja i objavljuje originalne dječje poruke i crteže u zborniku „Poruke djece odraslima“.

Tijekom više od 20 godina trajanja akcije, prikupljeno je više od 10 000 dječjih poruka ili zrnca dječje mudrosti, objavljenih u 17 zbornika, a od kojih izdvajamo neke koje će vas razveseliti, zadiviti i (nadamo se) navesti na razmišljanje:

“Odrasli, čujte i naše mišljenje.”

IMG_9577

“Djeca imaju pravo ne slušati roditelje kako se svađaju.”

IMG_9770

“Odrasli, probudite se! Mi vas trebamo!”

IMG_9786

“Najvažnija su prava na izražavanje vlastitog mišljenja, na igru i slobodno vrijeme te pravo da sam biraš prijatelja.”